Varmtvandsanlæg erstattet

Varmtvandsanlæg erstattet

Frem til 2016 havde Norfors et varmtvandsanlæg, der nu er erstattet med kraftvarmeanlæg

Varmtvandsanlægget bestod af tre ens ovnlinier, hver med en forbrændingskapacitet på 3 tons pr. time.

Anlæggets samlede kapacitet er 21 MW varme pr. time. Hver ovnlinie er udstyret med en semi-tør røggasrensning samt rensning for dioxin og nitrogenoxider (NOx).

Ovnlinierne kan drives hver for sig.