Kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlæg

Kraftvarmeanlægget består af en ovnlinie 4 med en forbrændingskapacitet på 10 tons affald pr. time.

Ovnliniens kapacitet er 7,4 MW el og 20,8 MW.

Ovnen er forsynet med et to trins vådt røggasrensningsanlæg, samt rensning for dioxin og nitrogenoxider (NOx).

Derudover er der ovnlinje 5, som er beskrevet HER.