Hvem er Norfors?

Hvem er Norfors?

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965.

Interessenterne er:

I Norfors interessentkommuner er der i alt ca. 212.000 indbyggere.

Norfors hovedformål er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet i nært samarbejde med interessentkommunerne.

Arbejdsområder

Affaldsforbrænding og energiproduktion - Sikre forbrændingskapaciteten. Mindske miljøbelastningen fra forbrændingen og energiproduktionen. Basere energiproduktionen på affald, flis og andre miljøvenlige brændsler.

Fjernvarmeforsyning - Professionel og serviceorienteret forsyningsvirksomhed. Høj forsyningssikkerhed og fortsat udbygning af forsyningsområdet.

Genbrug og genanvendelse - Fortsat udvikling af genbrugspladserne i forhold til service og drift med øje for miljømæssige og økonomiske aspekter.

Deponering og specialbehandling - Sikre deponeringskapaciteten. Udsortering og sikker bortskaffelse af problemaffald.

Fælles affaldsområder - Højt fagligt niveau og tæt samarbejde med interessentkommunerne. Udvikle og optimere fællesordninger.