Farligt affald

Norfors har siden 1. januar 2006 drevet interessentkommunernes indsamlingsordning for farligt affald.

Indsamlingen varetages af eksterne vognmænd, der er godkendt til transport af farligt affald, og behandlingen varetages af virksomheder, der er godkendt til modtagelse og behandling af affaldet.

Norfors driver ligeledes indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald og for olie- og benzinudskillere.