Nyheder

17-05-2023
Ikke fundet PFAS i røggassen
I forlængelse af debatten om udslip af PFAS fra affaldsforbrændingsanlæg har Norfors fået foretaget målinger i røggassen. Det er naturligt, at søgelyset også er rettet mod affaldsforbrændingsanlæggenes rolle i PFAS-udledningerne.
margin
16-05-2023
Varmechecken
Hvis du modtager varme fra Fredensborg eller Allerød forsyning, og ikke har modtaget varmechecken tidligere og din husstands samlede indkomst i 2020 ikke oversteg 650.000 kr., kan du søge om varmecheck på energistyrelsens ansøgningsportal.
margin
11-05-2023
Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg
Den 11. maj 2023 havde Norfors og den samlede bestyrelse foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
margin
04-05-2023
Årlig vedligehold af ovnlinje 5
Her i maj vil Usserødværket gennemføre den årlige vedligehold på ovnlinje 5. Derfor vil der i perioden kunne forekomme unormal støj. Norfors beklager på forhånd de gener, I måtte opleve. Med venlig hilsen Driftsledelsen
margin
21-04-2023
Vi graver på Bakkegårdsvej
I forbindelse med udvidelse af vores fjernvarmenet, graver vi i øjeblikket på Bakkegårdsvej i Humlebæk. Vejen kan i korte perioder være spærret, vi forsøger at planlægge vores arbejder så vi generer så lidt som muligt. Vi håber på jeres forståelse. Mvh Norfors Fjernvarme
margin
20-03-2023
Opdatering af vejesystem
Vores vejesystem skal opdateres torsdag den 30. marts 2023 fra kl. 10.00. Ind- og udvejning til både Usserødværket og Genbrugsgården vil derfor kun være manuel. Af samme grund kan der opstå kø begge steder. Vores vejesystem skal opdateres torsdag den 30. marts 2023 fra kl. 10.00. Ind- og udvejning til både Usserødværket og Genbrugsgården vil derfor kun være manuel. Af samme grund kan der opstå kø begge steder. Vi anbefaler derfor, at kørsel efter kl. 10 denne dag begrænses.
margin
01-03-2023
Norfors har ansat ny administrerende direktør
Jette Miller tiltræder 1. april 2023 og skal varetage den daglige ledelse af selskabet med reference til bestyrelsen.
margin
28-02-2023
Annemette Geertinger tager over som teknisk chef hos Norfors
Annemette har været ansvarlig for projektledelse hos Norfors gennem 12 år, og har derigennem oparbejdet et indgående teknisk kendskab til Norfors forbrændingsanlæg. I den kommende tid vil Annemette, sammen med bemandingen på anlæggene, sætte fokus på stabil drift og varmeforsyning.
margin
11-01-2023
Klyngesamarbejde om CO2-transport og -infrastruktur
Norfors har deltaget i et klyngesamarbejde om CO2-transport og -infrastruktur i tilknytning til de større byer i Danmark.
margin
19-12-2022
Årsaflæsning af fjernvarmemålere
INFORMATION fra AK, Fredensborg, Nivå og Norfors Fjernvarme
margin