Fjernvarmepriser 2023

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser:

Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11

Mandag-torsdag Kl. 9.00-15.00
Fredag Kl. 9.00-12.00

 

Norfors Fjernvarme, gældende takster pr. den 1. januar 2023


Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 800,00

Kr. 1.000,-

Fast arealafgift pr. m2 *)

Kr. 33,50

Kr. 41,88

Variable afgifter:

Variabel energiafgift MWh

Kr. 595,00

Kr. 743,75

Incitamentstarif, 1 % af energiafgift

Kr. 5,95

Kr. 7,44


Tilslutningsafgift:

Grundafgift, stk.

Kr. 800,00

Kr. 1.000,00

Arealafgift  m*)

Kr. 33,50

Kr. 41,88
Stikledning, kr. Aktuelle omkostninger  

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér.

 

Nivå Fjernvarme, gældende takster pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 800,00

Kr. 1.000,00

Fast arealafgift pr. m2 *)

Kr. 24,15

Kr. 30,19

Variable afgifter:

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 595,00

Kr. 743,75

Incitamentstarif, 1 % af energiafgift Kr. 5,95 Kr. 7,44

Tilslutningsafgift:

Grundafgift, stk. Kr. 800,00 Kr. 1.000,00

Arealafgift pr. m2 *)

Kr. 24,15

Kr. 30,19

Stikledning

Aktuelle omkostninger

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér

 

Lavtemperatur Fjernvarme, gældende takster pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast arealafgift pr. m*)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

Variable afgifter:

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 795,00

Kr. 993,75


Tilslutningsafgift:

Arealafgift pr. m *)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

 

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér

 

Fredensborg Fjernvarme, Asminderødhave, gældende takster pr. den 1. april 2023

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast arealafgift pr. m2 *)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

 

Variable afgifter:

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 2.425,60

Kr. 3.032,00

Tilslutningsafgift:

Arealafgift pr. m*)

Kr. 26,00

Kr. 32,50

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.

Læs mere hér.

 

Erhvervstarif pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast tarifafgift pr. m3

I henhold til skema *)

 

 

Variable afgifter:

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 501,00

Kr. 626,25

Variabel flowafgift pr. m3 Kr. 4,50 Kr. 5,63


Tilslutningsafgift:

Fast tarifafgift, m3 pr. time

I henhold til skema *

 

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

*) Skema til beregning af erhvervstarif og yderligere information, læs hér.

 

Opkrævning

Opkrævningfor fjernvarme sker i 4 årlige a conto rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo januar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidig med den første acontorate.

Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Gebyrer, afgifter og morarenter ved manglende eller for sen betaling, se hér.

 

Regulering af takster

Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.

 

Kort over takstzoner

Find vores kort over takstzoner.