Storskrald i Hørsholm Kommune

Hvorfor er dit storskrald ikke taget med?

Der kan være flere grunde til, at noget storskrald ikke er taget med. Hyppige årsager kan være:

  • affaldet er ikke storskrald
  • affaldet indsamles via anden ordning (f.eks. emballager)
  • affaldet er ikke sorteret og mærket korrekt (det ligger i sammenblandede bunker)
  • affaldet (der ikke tages med kran/grab) er uhåndterbart for to personer
  • affald er placeret i sorte sække eller kasser
  • affaldet er ikke lettilgængeligt
  • renovatøren er ikke nået til din adresse endnu (i tilfælde af mange tilmeldinger kan det ske, at renovatøren ikke når forbi din husstand om onsdagen. Storskraldet hentes i så fald dagen efter. Kontakt S. Jacobsen hvis du er i tvivl.)

Som affaldsproducent har du pligt til at fjerne uafhentet affald og opbevare det frem til næste afhentning eller bortskaffe det på anden korrekt vis, f.eks. på en af genbrugspladserne.  

Læs mere under "Sådan skal storskrald sorteres" og "Hvad er storskrald - hvad er ikke storskrald?"