Farligt affald

Farligt affald

Nogle typer af farligt affald, må du aflevere på din genbrugsplads. Det gælder dog ikke alle typer, samtidigt skal du være opmærksom på, at det kan være i begrænsede mængder.

  • Olie- og kemikalieaffald (fx. syrer, maling og pesticider)
  • Miljøfarligt affald (fx. batterier og akkumulatorer)
  • Arbejdsmiljøskadeligt affald (fx. tagplader m. asbest)

Læs mere om aflevering af farligt affald hvis du er erhvervskunde.