Brug klare plastsække for god sortering

Brug kun klare plastsække, når du afleverer affald på genbrugspladsen.

Det er nu et lovkrav, at du skal bruge klare plastsække, når du afleverer affald i sække på landets genbrugspladser.  De sorte sække er nu forbudt alle steder ifølge den nye Affaldsbekendtgørelse. (Affaldsbekendtgørelsen er udstedt af Miljøministeren med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven).

Så dette gælder selvfølgelig også for de genbrugspladser Norfors driver for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Reglen er indført for at opnå endnu bedre sortering og dermed endnu mere genbrug. Klare plastsække giver pladspersonalet bedre mulighed for at hjælpe borgere og virksomheder til en god sortering.

En god sortering er til gavn for miljøet.

Nogle eksempler på sortering er for eksempel:

  • Pap og papir skal ikke i containeren til brandbart affald, men til genbrug.
  • Elektronik og batterier skal ikke brændes, da dette vanskeliggør en ren forbrænding. Derfor skal dette afleveres i de opstillede beholdere og containere, hvor det er producenternes ansvar at afhente det til miljørigtig behandling og genanvendelse.
  • Metaldåser skal ikke brændes, men i metalcontaineren.
  • Gipsplader skal ikke brændes, da de giver anledning til øget indhold af svovldioxid i røggassen, der kan bidrage til sur regn. Derfor er det vigtigt før aflevering på genbrugsplads at skille gipsplader fra trælægter mv.
  • Gamle tallerkner, puds osv. skal ikke i containeren til brandbart, da det ikke kan brænde. Det skal i container til deponi.
  • Blød PVC som badebassiner og regntøj, skal ikke brændes, da dette betyder røgen skal renses for mere syre. Derfor skal det i containeren til losseplads.