Indefrysningsordningen for fjernvarmeforbrugere

Indefrysningsordningen for fjernvarmeforbrugere

Folketinget har sidst i september 2022 vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en mindre del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023. 

  • Får du fjernvarme fra Fredensborg Fjernvarme eller Allerød Fjernvarme, er du berettiget til at søge om henstand for din fjernvarmeregning via indefrysningsordningen.
  • Kunder fra Norfors Fjernvarme og Nivå Fjernvarme er ikke berettiget til at benytte indefrysningsordningen. 

Det skyldes, at ordningen kun er for forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet årlig pris på over 26.000 kr. inkl. moms for et standardhus. Hertil kommer, at gennemsnitsprisen for 1 MWh skal være over kr. 1.440 og endelig vil det kun være beløbet fra kr. 1.440 pr. MWh og op, som du kan søge indefrysning af. Se nedenstående eksempel:

Eksempel:
Forventet forbrug: 16 MWh
Opvarmet areal: 200 m2

 

Årlig pris:
16x1300 = 20.800 kr.
200x17 = 3400 kr.
1x500 = 500 kr.
I alt: 24.700 kr. Pr. MWh: 24.700/16 = 1.543,75 kr../MWh

 

Pris pr. MWh: 1.543,75 kr.
Totalt budget: 24.700 kr.
Forventet forbrug: 16 MWh
Prisloft jf. ny lov: 1.440 kr./MWh

 

Opkrævning under loft: 16*1.440 kr. = 23.040 kr.
Indefrysning (over loft): 16*(1.543,75-1.440) = 1.660 kr.

 

Selv om kundens samlede regning ligger under 26.000 kr.
kan han få henstand, idet selskabets standard
husberegning er over 26.000 kr.

Ovenstående eksempel fra Dansk Fjernvarme viser, at kunden her, med en samlet regning på kr. 24.700, kan få indefrosset kr. 1.660 for perioden. Beløbene kr. 3.400 og kr. 500 dækker diverse årlige faste bidrag til et vilkårligt fjernvarmeselskab. Disse varierer fra selskab til selskab. 

Ordningen løber fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023. Som udgangspunkt gælder din indefrysning i hele perioden, men det er muligt at afmelde indefrysningen.

Inden du beslutter dig for indefrysning, skal du vide, at indefrysning betyder, at du låner pengene og i stedet afdrager beløbet over en længere periode med tillæg af renter og gebyrer. Renten er 2% - gebyrets størrelse er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. Dog afhænger gebyrets størrelse af antallet af kunder, der ønsker at benytte muligheden for indefrysning og vil forventeligt ligge i størrelsesordenen kr. 1.400 plus et månedligt gebyr, så længere ordningen løber. 

Afklaring fra myndighederne på mange af de forhold, der vedrører indefrysningsordningen, afventes fortsat. Den endelige beregning af, hvor stort et beløb du vil kunne få indefrosset, kan derfor ikke oplyses her. 

Tilbagebetalingen begynder et år efter udløbet af indefrysningsperioden, og du har herefter 4 år til at tilbagebetale.

Kunder hos Fredensborg Fjernvarme og Allerød Fjernvarme skal selv anmode om indefrysning hos Norfors. 

Du kan til- /afmelde dig Folketingets aftale om indefrysning for en del af aconto raten på din fjernvarmeudgift for 2023 på følgende sider:
Det koster et oprettelsesgebyr på kr. 1.450,- at tilmelde sig ordningen. 
Det koster et frameldingsgebyr på kr. 505,- at framelde sig ordningen. 
Yderligere gebyrsatser kan ses på det enkelte fjernvarmeværks takstblad.
 
Ved tilmelding skal du bruge følgende:
• NemID eller MitID
• Dit forbrugernummer
• Din leveringsadresse for fjernvarme
Husk, at det er den person/de personer der betaler varmeregningen, der kan tilmelde sig.