Graveanvisning

Oplysninger

Norfors udleverer oversigtskort i forbindelse med LER graveforespørgsler, som viser placering af fjernvarmeledninger med centerlinje af tracé. Placering skal opfattes som vejledende.
Gyldighedsperiode er 3 mdr. fra modtagelsen af oplysningerne.

Projekter og tilladelser
Norfors skal kontaktes og orienteres om projekter, hvor der forventes gravning nærmere end 2 m fra fjernvarmeledninger.

Respektafstand til fjernvarmeledningen:
Lodret afstand minimum 300 mm.
Vandret afstand minimum 500 mm.

Bemærk andre ledningsejere kan have krav om større respektafstand til fjernvarme.

Ved krydsning tillades fjernvarmeledninger frilagt over en strækning på maksimalt 3 m.

Ved parallelføring stiller Norfors særlige krav ved udgravning nærmere end 2 m af hensyn til varmeforspændte ledninger.

Projektet skal forelægges Norfors til udtalelse inden anlægsstart.

På privat grund er Norfors’ ledninger normalt beskyttet af tinglyst ledningsservitut.

Udførelse og tilsyn
Denne skrivelse skal forefindes på arbejdsstedet sammen med relevante tegninger.

Der må ikke graves nærmere end 2 m fra fjernvarmeledning uden aftale med Norfors.

Ved gravning nærmere end 2 m skal der håndgraves for lokalisering af fjernvarmeledning. Der er normalt placeret advarselsbånd over rør, jf. viste principtværsnit. Det skal bemærkes, at der kan være signalkabler langs tracé, som ikke er vist på ledningsplanen.

Respektafstande og særlige krav til projekter er nævnt ovenfor.

Tildækning af frilagt fjernvarmeledning må ikke foretages før Norfors har kontrolleret ledningen for evt. skader.

Kontakt
Mail: fjv@norfors.dk

Ved graveskade kontaktes Norfors’ vagttelefon 45 16 05 00

Principtværsnit for dobbeltrør (klik for stort billede)Principtværsnit for enkeltrør (klik for stort billede)

 

Version 1 - 22/7 2015

Download som PDF HER