Bestemmelser

Norfors Fjernvarme består af 4 sammenhængende forsyningsområder beliggende i hhv. Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, Fredensborg Kommune og Allerød Kommune.

Almindelige Bestemmelser
Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering for Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme og Fredensborg Fjernvarme -  Klik

Tekniske Bestemmelser:
(Bemærk: I nedenstående tekniske bestemmelser henvises til hjemmesiden www.fjr-ordningen.dk. Denne hjemmeside findes ikke længere. Benyt i stedet: www.fjernvarmensserviceordning.dk)

Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Norfors Fjernvarme og Fredensborg Fjernvarme  - Klik

Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Nivå Fjernvarme - Klik

Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Holte Fjernvarme - Klik

Principdiagrammer og husindføringsskab

Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer op til 50 KW. Klik HER.

Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer over 50 KW hvor varmtvandsbeholder er placeret i centralen på centralside. Klik HER

Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer over 50 KW hvor varmtvandsbeholder er tilsluttet på fjernvarmeside. Klik HER

Principtegning: Snit for indføring i bygning, med skab indbygget i facaden. Klik HER

Principtegning: Snit i indføring på bygning, med skab på facaden. Klik HER

Principtegning: Snit for indføring ved bygning, med skab på stativ ved facaden. Klik HER

Principtegning: Snit for dobbeltskab på facade, med indføring i kælder. Klik HER

Principtegning: Snit for måleskitser for husindføringsskabe. Klik HER

Fotos: Eksempler på husindføringsskabe. Klik HER