Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er kort fortalt skærende og stikkende genstande, vævsaffald og smitteførende affald. Tidligere hed det også sygehusaffald.

Affaldet forekommer normalt på hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, dyreklinikker, plejehjem, hos tandlæger og læger og i hjemmeplejen, men kan også findes andre steder.

OBS: Klinisk risikoaffald må ikke afleveres på genbrugspladserne. Klik her og tilmeld dig Norfors' afhentningsordning.

Læs mere om aflevering af klinisk risikoaffald på Alfa Specialaffalds hjemmeside

Norfors og Alfa Specialaffald samarbejder

Alfa Specialaffald har siden 1. januar 2017 varetaget alle opgaver, der vedrører farligt affald
for kommunerne i I/S Norfors.

Opgaverne omfatter blandet andet drift af ordninger for farligt affald, sikkerhedsrådgivning
og uddannelse af medarbejdere på genbrugspladserne.

I/S Norfors er ejer af Alfa Specialaffald sammen med I/S REFA og I/S AffaldPlus.

Alfa Specialaffald er specialiseret i håndtering af farligt affald og transport af farligt gods,
og har mange års erfaring på området.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, råd og vejledning samt ved spørgsmål om
håndtering af farligt affald på:

Kontakt Alfa Specialaffald på:
Tlf.: 54 88 11 00
Mail alfa@alfa.dk

Birthe Legind varetager opgaverne for Norfors i Alfa Specialaffald.

Kontakt Birthe på:
Tlf. Birthe: 31 68 80 08
Mail bl@alfa.dk

For yderligere information om Alfa Specialaffald se også www.alfa.dk.