Beskrivelse af affaldet

Norfors modtager følgende typer af affald:

Dagrenovation og småt forbrændingsegnet affald: Ingen genstande må være mere end 100 x 50 x 50 cm, og ingen kompakte dele må være større end 100 x 20 x 20 cm. Affald i "endeløse" baner skal klippes op til en maksimal længde på 2 meter.

Stort forbrændingsegnet affald: Affaldet må være mellem 1 og 3 meter langt, og maksimalt have et overflademål på 2 kvadratmeter. Stort forbrændingsegnet affald skal afleveres på Genbrugsgården, Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård.

Fordærveligt affald: Affaldet må ikke indeholde fordærveligt affald foruden de i skemaet nedenfor nævnte elementer.

Ensartet produktionsaffald: Ensartet affald, der kræver speciel håndtering.

Kreosotbehandlet træ: Eksempelvis gamle jernbanesveller. Modtages kun efter aftale.

Trykimprægneret træ: Skal afleveres på Genbrugsgården. Modtages kun efter aftale.

Biomasseaffald: Eksempelvis rødder og stød. Modtages kun efter aftale.

Strimmelaffald: Også kaldet gitterspild eller affald i "uendelig lange" baner. Modtages kun efter aftale.

Fortroligt affald: Dokumenter, vareprøver eller andre kasserede produkter. Modtages kun efter aftale. Se menupunktet Fortroligt affald.

Affald til forbrænding må ALDRIG indeholde:

 • Asbestholdigt affald
 • Jord, sten og beton
 • Gips/gipsplader
 • Dæk
 • Klinisk risikoaffald
 • Elektronikskrot
 • Kølemøbler
 • Farligt affald eks. olie- og kemikalier
 • Lysstofrør
 • Flydende affald
 • Mineraluld
 • Tagpap
 • Genanvendeligt papir, pap eller plast
 • Radioaktive materialer
 • Glas
 • Springmadrasser
 • Sprængstoffer
 • Møbler med større metaldele
 • Ruller med f.eks. tagpap eller plast
 • Hårde hvidevarer
 • Jern og metal
 • Hø og halm

Hvis transportøren inden aflæsning oplyser over for indvejningspersonalet, at et læs indeholder affald, der strider mod ovenstående regler om indhold, vil personalet afgøre om affaldet skal læsses af. Ved modtagelse af et sådan læs, kan der påregnes et tillæg.

Konstaterer personalet på Norfors efter aflæsning, at et læs indeholder affald, der ikke er egnet til forbrænding, kan der påregnes et ekstra tillæg.