Aflevering af farligt affald på genbrugsplads

Vidste du

 • At virksomheder i kommunen mod kvittering kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på den kommunale genbrugsplads. Det farlige affald skal være fra egen virksomhed.
 • At virksomheder i kommunen kan få afhentet farligt affald ved henvendelse til Norfors.

Sådan gør du

for at aflevere og få kvittering for farligt affald på genbrugspladsen:

 • Print eller download affaldskvitteringen 
  Hvis du vil printe skemaet ud og udfylde det i hånden: KLIK HER .
  Hvis du vil have et wordskema og udfylde på pc: KLIK HER
 • Udfyld affaldskvitteringen - De mest almindelige affaldstyper og koder står allerede i skemaet.
 • Medbring to underskrevne eksemplarer, når affaldet afleveres på genbrugspladsen
 • Kontakt en pladsmedarbejder og få kvittering for aflevering med på det ene eksemplar
 • Gem denne til I evt. får besøg af kommunens miljøtilsynsmedarbejder
 • Genbrugspladsen gemmer det andet eksemplar

Husk at din virksomhed skal være tilmeldt genbrugspladsen før du kan aflevere affald, læs mere HER.

Vær opmærksom på

Affaldet kan afvises, hvis følgende krav ikke bliver overholdt:

 • Affaldstypen skal være omfattet af de affaldstyper, som pladsen er godkendt og indrettet til. F.eks. modtages ikke forurenet jord, støvende asbest, eksplosiver og radioaktivt affald. Er du i tvivl, kan du kontakte Norfors på tlf. 45 16 05 00 eller din kommune.
 • Der skal gives kvittering for aflevering i henhold til Affaldsbekendtgørelsen af 13. januar 2010 § 38.
 • Det er virksomhedens ansvar at kunne håndtere det farlige affald, og at transporten til genbrugspladsen sker efter gældende regler, herunder reglerne for farlig gods på vej.
 • Større mængder, dvs. over 200 kg om året, afhentes ved tilmelding hos Norfors til den kommunale indsamlingsordning for emballeret farligt affald.
 • Du skal indsende en anmeldelse af farligt affald til din kommune. Kvittering for aflevering af farligt affald erstatter ikke forudgående anmeldelse af affald til kommunen i henhold til Regulativ for erhvervsaffald mv.